Napule è ... (2010)

Napule è mille culure
Napule è mille paure
Napule è a voce dè creature
Che saglie chianu chianu
E tu sai ca nun sì sula

Napule è nu sole amaro
Napule è addore e mare
Napule è na carta sporca
E nisciuno se ne mporta
E ognuno aspetta a sciorta

Napule è na camminata
Int’e viche e mmiezz’all’ate
Napule è tutto lu suonno
E a sape tutto o munno
Ma nun sann’a verità

Napule è mille culure
Napule è mille paure
Napule è nu sole amaro
Napule è addore e mare

Napule è na carta sporca
e nisciuno se ne mporta
Napule è na camminata
int’e viche e mmiezz’all’ate

Napule è tutto lu suonno
e a sape tutto o munno

Napule è mille culura
Napule è mille paure

loading